Lög félagsins

Lögfélagsins samþykkt 2022

 

1 Grein

Félagið heitir Pílukastfélag Kópavogs og aðsetur þess er í kópavogi

 

2 Grein

Markmið félagsins er að iðka pílukast, glæða áhuga á pílukast íþóttinni og stuðla að bættri aðstöðu til iðkunar hennar.

3 Grein

Félagsmenn geta allir orðið, sem hafa áhuga á starfsemi félagsins og tilkynna aðild til stjórnar.

4 Grein

Árgjalds félagsin skal ákveðið á aðalfundi félagsins ár hvert. Stjórn félagsins getur einnig áhveðið æfingagjöld.

5  Grein

Greiði félagsmaður ekki árgjald, ber að setja hann á skrá yfir óhlutgengi félaga, er ekki hafa leyfi til að keppa fyrir hönd félagsins,  hafi ekki atkvæðisrétt á fundum þess og eru ekki kjörgengir í stjórn og nefndir.

6 Grein

Stjórn félagsins skipa þrír menn : Formaður, sem er kosinn sérstaklega, varaformaður og gjaldkeri. Stjórnin skal kosinn á aðalfundi ár hvert. Kosning skal vera skrifleg, komi fram ósk þess efnis. Ennfremur skal kjósa skoðunarmann reikninga.

7 Grein

Stjórninni ber að gæta hagsmuna félagsins í öllum greinum. Hún hefur umráð yfir eignum og boðar til funda. Stjórnin getur enga fullnaðarákvöruðun tekið nema þrír stjórnarmenn séu henni fylgjandi. Stjórnin getur vikið mönnum út félaginu álíti hún framkomu þeirra í félaginu til vansa. Þó getur viðkomandi óskað þess að málið verði tekið fyrir á félagsfundi.

8 Grein

Reikningar félagsins miðast við áramót

9 Grein

Aðalfund skal halda ár hvert, eigi síðar enn 15 ágúst, og félagsfundi svo sem stjórnin ákveður eða skrifleg ósk kemur ekki færri en 10 félagsmönnum. Til aðalfundar skal boða með minnst sjö daga fyrirvara er hann lögmættur se löglega til hans boðað, ántillits til þess hversu margir mæta. Á aðalfundi eða félagsfundum skal kjósa sérstakan fundarstj´ra. Á aðalfundi skulu mál tekin fyrir sem hér segir :

  1. Skýrsla stjórnar.
  2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
  3. Umræður um skýrslu stjórnar og reiknina. Reikningar bornir undir atkvæði.
  4. Ákvöruðun árgjalds.
  5. Lagðar fram tilllögur að breytingu laga og reglugerða félagsins, ef um er að ræða.
  6. Kosning stjórnar, skoðunarmann reikninga, skv. 6.gr. laga félagsins
  7. Önnur mál.
  8.  Einfaldur meirihluti ræður úrslitum allra mál.

10 Grein

Lögum þessum má breyta á aðalfundi félagsins og skal í fundarboði geta þeirra á breytinga sem bera á upp. Til þess að lagabreytingar nái fram að ganga þarf 2/3 greiddara atkvæða.

11 Grein

Um slit félagsins gilda reglur skv. landslögum. Verði félagið lagt niður,  mun félagsfundur ákveða hvað verur um eignir þess.